Bine aţi venit
Login

Servicii audit

servicii audit

Deși suntem la inceput de drum dispunem de capacitatea necesară pentru a îndeplini orice misiune de audit financiar după standarde profesionale internaționale sau reglementările naționale.


Audit financiar

Auditul financiar presupune examinarea situațiilor financiare în mod profesionist și exprimarea unei opinii independente, făcându-se referință la anumite criterii de calitate.

In ceea ce privește activitatea propriu-zisă de audit, aceasta presupune:

Întocmirea de rapoarte de audit anuale (raport în formă scurtă pentru Registrul Cornerțulul și raportul în formă detaliată - scrisoare confldențială], în conformitate cu Standardele lnternaționale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România;
Analiza comparativă a principalilor indicatori financiari ai socletații;
Identificarea politicilor contabile cele mai adecvate;
Aprecierea auditului intern;

Audit intern

Auditul intern este activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activitaților unei societăți în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia.

Acesta poate fi exercitat de către persoane din interiorul societății în cauză, dar se poate și externaliza către o societate/persoană specializată și recunoscută de către CAFR.


Audit statutar

Auditul statutar sau auditul legal presupune examinarea efectuată de un profesionist contabil competent și independent asupra situațiilor financiare ale unei entități în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare și complete a poziției și situației financiare precum și a performanțelor obținute de aceasta.


Audit fiscal

Auditul fiscal este necesar pentru:

evaluarea reglernentărilor prestabilite în vederea atingerii unui obiectiv dat;
evaluarea comparativă dintre situația reală și reglernentărlle prestabilite.


Audit fonduri europene

Monitorizare si verificare a fondurilor nerambursabile (europene, Phare, POS etc ).